Оториноларингология

ЛОР хизмати  1964 йилда Абдуллаев Эркин Орипович бошчилигида куйиш касалликлари бўлими таркибида 10 та ўрин билан фаолият кўрсата бошлаган. 2014 йилдан бошлаб бўлим мудири вазифасида т.ф.н., олий тоифали оториноларинголог врач Адилова Гулноз Мирисматовна фаолият кўрсатмо?да.

?озирда марказ ЛОР бўлими врачлари  МД? мамлакатларининг Москва, Киев, Санкт-Петербург, ?зон ша?арларида малакаларини ошириб келиб, замонавий консерватив даво муолажалари, ЛОР аъзолари традицион операциялари билан бир ва?тда жа?он тиббиёт стандартлари талабига жавоб берувчи эндоскопик риносинусохирургия ва ринопластика амалиётларини муваффа?иятли бажариб келмо?далар.

?озирги кунда бўлим  2014 йилда капитал реконструкция ?илинган барча ?улайликларга эга 2-хирургия биносининг 2-?аватида жойлашган ва 25 ўринга (15 та пуллик, 10 та бюджет) мўлжалланган.

ЛОР бўлимида касалликларни замонавий стандартлар асосида даволаш йўлга ?ўйилган:

 • ЛОР аъзолари касалликларини диагностикаси ва даволаш;
 • Бурун ва бурун ёндош бўшли?лари касалликларини консерватив ва оператив даволаш;
 • ?уло? касалликларини консерватив ва оператив даволаш;
 • ?и?илдо? ва ?ал?ум касалликларини консерватив ва оператив даволаш;
 • Ю?ори технологик операциялар (бурун ва ёндош бўшли?ларида эндоскопик операциялар);
 • Пластик (эстетик) хирургия (таш?и бурун ва ?уло? супраси деформациялари).

Бўлим илмий йўналиши:

 • Бурун ва ёндош бўшли?ларида эндоскопик операциялар;
 • ДЦРнинг замонавий даволаш чоралари;
 • ?уло? санацияловчи операцияларини такомиллаштириш;
 • Эндоскопик ларингохирургия.

Бўлим мутахассислари мижозларни жарро?лик йўли билан даволашда бой тажрибага эгадирлар, шу жумладан:

 • Бурун ва ёндош бўшли?лари эндомикрориносинусохирургияси (бурун ва ёндош бўшли?лари полиплари, кисталари ва йирингли касалликларида);
 • ?уло?да санацияловчи ва реконструктив операциялари (ўрта ?уло? йирингли касалликларида);
 • Пластик операциялар (таш?и бурун ва ?уло? супраси деформацияларида);
 • ?и?илдо? операциялари (овоз бойламлари кисталари, фибромалари ва полипларини олиш).

Бўлим врачлари ўз иш фаолиятларини янада ?ам ривожлантириш ма?садида ва Бухоро вилояти а?олисига ю?ори сифатли оториноларингологик хизмат кўрсатиш учун Ўзбекистон Республикаси врачлар малакасини ошириш институти ЛОР кафедраси, Ўрта Осиё педиатрия институти ЛОР кафедраси,  Ўзбекистон Республикаси Тиббиёт Академияси ЛОР кафедраси, ?озо?истон оториноларингологлари ассоциацияси билан ?амкорликда иш олиб борадилар.