Кўкрак-?он томир хирургияси

Кўкрак-томир хирургияси бўлими 1994 йилда Бухоро вилоят клиник касалхонаси базасида ташкил этилган. Кўкрак-томир хирургияси бўлими мудири, олий тоифали хирург,  т.ф.н., Бухоро вилоят бош ?он томир хирурги Сафаров Жаббор Муродиллаевич ?озирги кунда бўлимда фаолият кўрсатмо?да.

Кўкрак-томир хирургияси бўлимида 15 шифо ўрни мавжуд бўлиб, шундан 10 шифо ўрин ?он-томир ва 5 шифо ўрни торакал йўналиши ?исобида. Бўлим ремонт ?илинган 3 ?аватли бинонинг биринчи ?аватида жойлашган. ?ар йили бўлимда 500 га я?ин операция бажарилади, бўларнинг кўпчилиги ?он-томир, ўпка ва кўкс орали?нинг мураккаб операциялари турига киради.

Бўлим Бухоро давлат тиббиёт институти «Факультет ва госпитал хирургия» кафедраси билан узвий ?амкорликда иш олиб боради. Бўлим шифокорлари ?ар йили Республикамизнинг ва Россия Федерациясининг йирик тиббиёт марказларида малака оширади, диагностика ва даволашнинг янги инновацион усулларини ишлаб чи?ишда фаол иштирок этади.

Бўлимда ?уйидаги касалликлар бўйича замонавий даражада текшириш ва хирургик даволаш усуллари ўтказилади:

 • Артериал  тромбоз и эмболиялар;
 • Стенозловчи ва окклюзион артериал касалликлар;
 • Рейно синдроми;
 • Оё?ларнинг варикоз касаллиги;
 • Педжет-Шреттер синдроми;
 • Паркс-Вебер-Рубашев синдроми;
 • Оё?лар эндатериитлари;
 • Турли локализацияли гемангиомалар;
 • Артерио-веноз о?малар;
 • Веноз тромбоз ва эмболиялар;
 • Облитерацияловчи атеросклероз;
 • Артериал ва веноз аневризмалар;
 • Посттромбофлебитик синдром;
 • Тромбофлебит ва флеботромбозлар;
 • Лимфостаз и лимфангитлар;
 • Вазоренал гипертензия;
 • Такаясу-Денерея синдромлар;
 • Ўпка, кўкс орали?и яхши ва ёмон сифатли ўсмалари (невринома, гамартома, аденокарцинома, дермоид кисталар ва бош?алар);
 • Ўпканинг бронхоэктатик касаллиги;
 • Диафрагма релаксацияси;
 • Гинекомастия;
 • Кардиоспазм ёки кардия ахалазия;
 • ?изилўнгач дивертикуллари;
 • ?изилўнгач чанди?ли стенозлари;
 • Трахея стенозлари;
 • Ўпканинг сурункали абцесси ва плевра эмпиемаси;
 • Ўпка ва кўкс орали?и паразитар ва нопаразитар кисталари;
 • Ўпка эхинококкози;
 • Титце касаллиги;
 • Ўпканинг буллез касаллиги, пневмоторакс;
 • Ўпканинг диссеминирланган жараёнлари (диагностик операциялар);
 • Кўкрак ?афаси жаро?атлари ва ?ўшма жаро?атларида иккинчи этапдаги хирургик ёрдамлар;
 • Тимома миастеник синдром билан ва миастеник синдромсиз;
 • Полланда синдроми;
 • Кўкрак ?афасининг ту?ма деформациялари (воронкасимон, килсимон ва бош?алар).

Бўлимда ўтказиладиган операция ва манипуляция турлари:

 • Оё? ва ?ўллардаги тромбозларда тромбэмболэктомия;
 • Стенозловчи ва окклюзион артерия касалликларда эндартерэктомия;
 • Рейно синдромида груляр симпатэктомия;
 • Оё? веналари флебэктомияси;
 • Педжет-Шреттер ва посттромбофлебитик синдромларда консерватив даволаш;
 • Паркс-Вебер-Рубашев синдромида ўтказиладиган операциялар;
 • Гемангиома ва турли локализацияли артерио-веноз о?маларда ўтказиладиган оператив аралашувлар;
 • Оё?лар облитерацияловчи атеросклерозларида бел со?аси симпатэктомияси;
 • Артериал ва веноз аневризмаларда ўтказиладиган операциялар;
 • Такаясу-Денерея синдромида ўтказиладиган оперативаралашувлар;
 • Ўпка ва кўкс орали?и яхши сифатли ва ёмон сифатли ўсмаларида ўтказиладиган операциялар;
 • Ўпка турли хилдаги касалликларида лобэктомия, билобэктомия и пневмонэктомия;
 • Диафрагма релаксациясида пластик операциялар;
 • Ту?ма ва орттирилган кўкрак ?афаси деформацияларида коррегацияловчи операциялар;
 • Кардиоспазм ёки кардия ахалазияларда пневмокардиодилятация;
 • Ўпка ва кўкс орали?и паразитар ва нопаразитар кисталарида операциялар;
 • Ўпка, кўкс орали?и ва кўкрак ?афаси юмшо? тў?ималари эхинококкэктомия операциялари;
 • Ўпка буллез касаллиги ва турли этиологияли пневмотораксларда торакоскопик операциялар;
 • Ўпка диссеминирланган жараёнлари (диагностик ма?саддаги видеоторакоскопик операциялари);
 • Кўкрак ?афаси жаро?атлари ва ?ўшма жаро?атларида иккинчи этапдаги хирургик ёрдамлар;
 • Ўпка ва кўкс орали?ининг турли касалликларида диагностик видеоторакоскопия, видеоассистентли ва видеоторакоскопик операциялар;
 • Турли этиологияли трахея стенозларида трахея резекцияси, буржлаш ва тунеллаш.