Колопроктология

Колопроктология бўлими бошли?и, олий тоифали колопроктолгог – Истам Ширинбоевич Норов.

Вилоят кўп тармо?ли тиббиёт маркази Колопроктолгия бўлими Бухоро вилояти хал?ига  ю?ори  малакали колопроктологик хизматини кўрсатади. 20 ўринга мўлжалланган бўлим ?айта капитал таъмирдан чи??ан шинам, барча  ?улайликларга эга 2 хиругия корпусининг III ?аватида жойлашган.

Бўлимда ю?ори малакали колопроктологлар Норов Ш.Т., Норов И.Ш., Саидов Х.Р., Атоева А.А. ва Тагаев Ф. фаолият кўрсатмо?да.

Бўлимда ?уйидаги йўналишлар бўйича иш олиб борилмо?да:

  • Йў?он ичак ялли?ланиш касалликлари диагностикаси, даволаш ва профилактикаси;
  • Йў?он ичак ва анал ?уймич сохаси ну?сонлари ва ривожланиш аномалиялари диагностикаси ва даволаш;
  • Йў?он ичак ва анал-?уймич сохаси яхши сифатли ўсмалари диагностикаси ва даволаш;
  • Йў?он ичак ва анал-?уймич сохаси травмаси ва жарохатланишининг диагностикаси ва даволаш;
  • Кичик колопроктология (геморрой, тў?ри ичак ва ректовагинал о?малар, ректоцелле ва б.?.) касалликлари диагностика, даволаш ва профилактикаси;
  • Колопроктолгияда реконструктив-тиклаш операциялари;

?озирда колопроктология бўлимида йў?он ичакнинг хар хил патологияларида ю?ори технологик операциялар бажарилиб келинмо?да. Жумладан, худудимизга хос бўлган йў?он ичак ялли?ланиш касалликларини (ярали колит, Крон касаллиги) диагностикаси ва радикал даволаш методлари изчил амалга ошириб борилмо?да.

Геморрой касалигини бир неча кичик инвазив йўл билан даволаш технологияси хам йўлга ?ўйилган.

Ту?ру? билан бо?ли? бўлган ректовагинал тўси? деффектлари, травмалар натижасидаги тў?ри ичак жарохатланиши, анал жоми етишмовчиликларининг барча бос?ичларида пластик операциялар бажарилади.

Социал патологиялардан бири хисобланган стомаси бор беморларни актив хаётга ?айтариш учун бўлимда барча турдаги стомали (илеостома, колостома) беморларда реконструктив-тиклаш операцияларини бажариш кенг йўлга ?ўйилган;

Бўлим колопроктологлари “Россия Колопроктлоглар Ассоциацияси”, “Европа Колопроктологлар Жамияти” ва “Европа колит ва Крон касаллиги ташкилоти”  каби нуфузли жамиятлар билан я?индан хамкорлик ?илиши билан бир ?аторда шу ташкилотлар аъзолари хисобланадилар.