Кардиология

Кардиология  бўлими бошли?и, 1-тоифали кардиолог – Шодмонов Ёдгор Саъдуллаевич

Бўлимнинг 38 йилдан оши? фаолияти даврида тўпланиб борган улкан малака ва устоз –шогирд анъанаси туфайли хозирги кунда бўлим нафа?ат вилоят, балки Республикада ?ам пеш?адам бўлимлардан бири саналади. Муста?иллик йилларда тиббиёт сохасидаги  туб ўзгаришлар натижасида ва марказнинг ю?ори технологияли жихозларга эга бўлиши туфайли бўлимда сурункали юрак касалликларини олдини олиш ва ахолини яшаш тарзини яхшилаш, ме?натга лаё?атлилик ?обилятини  ошириш устида мухим ишларни амалга оширяптилар. 2013 йил 1 январдан бошлаб Умумий терапия бўлими кардиология бўлимига ўзгартирилган.

Бўлимда Шодмонов Ё.С., Шарипова М.Б., Темиров Ф.Т. ва Мехманов Ф.Ш. кардиолог врачлар фаолият олиб бормо?да.

Кардиология бўлимида ?уйдаги касалликлар даволанмо?да:

 • Гипертония касаллиги.
 • Юрак ишемик касалликлари.
 • Стенокардия.
 • Сурункали юрак етишмовчилиги.
 • Инфаркдан кейинги кардиосклероз.
 • Юрак ритмининг бузилишлари.
 • Юракнинг ту?ма ва ортирилган нутсонлари.
 • Юракнинг сурункали ялли?ланиш касалликлари (миокардит, перикардит).
 • Юрак ритмининг чу?ур бузилишлари.
 • Юрак утказувчи йулларида учрайдиган АВ блокадалар
 • Юракка асоратланган сурункали ревматик касалликлари

Марказда ?уйидаги текшириш усуллари ?ўлланилади:

 • ЭКГ
 • ЭхоКГ
 • ВЭМ
 • Коронароангиография