Юз-жа? хирургияси

Жумаев Л.Р. – юз-жа? хирургияси бўлими мудири, тиббиёт фанлари номзоди, олий тоифали хирург.

1968 йилгача Бухоро вилоят касалхонаси травматология бўлими таркибида юз-жа? со?асидаги патологиялари учун 5 ўрин ажратилган бўлиб беморларни умумий   хирурглар  даволаганлар. Шу жумладан Шамшура Анатолий Лаврентьевич   умумий  хирург  ва  травматолог  бўлиб,  юз-жа?  со?аси травмалар  ва  яли?ланиш  касалликлар  билан  касалланган беморларга ёрдам кўрсатган.

1978 йилда  Бухоро  вилоят  со?ли?ни  са?лаш бош?армаси бошли?и   Юлдашев  Ш.Г.  25.05.1978 йил №784- сонли буйру?ига  асосан Бухоро  вилоят  касалхонасида олдин  бўлган  тоза  хирургия  ва  урология  эски  биносида  28.06.1978 йилда 30  ўринга  мўлжалланган  «Юз- жа?  хирургияси »  янги  бўлими  очилган.  1978  йилдан  бошлаб  2011  йилгача ишлаган, юз-  жаг  хирурги Шодиев  М.Ш бўлим мудири этиб  тайинланган.

Бўлим  ходимлари доимий равишда Тошкент Давлат Тиббиёт  институти  профессор-ў?итувчилари  билан  бо?ланганлар,  шу  жумладан доцент  Ионнидис  Г.П., прфессор Мазалова  Н.Н., доцент Ким А.Е., профессор  Ма?камов Э.У., профессор Юсупов  С.Х., Маликов К.С., Ерьемин В.А., Самарканд  тиббиёт  институти профессор Обухова Л.М.

Москва  илмий текширув ва врачлар  малакасини  ошириш  стоматология институти профессори Сукачев В.А, профессор Фролова Л.Е., профессор Неробеев   А.И., Ленинград  врачлар малакасини  ошириш институти профессори Козлов  билан муло?отда бўлганлар.

?озирги кунда ТошДСИ  профессор-ў?итувчилари, профессорлар  Азимов  М.И., Жилонов А.А., Абдуллаев  Ш.Ю., Дусмухамедов М.З., Махкамов М.Э., доцент   Ишанходжаева Ф.У. доимий  равишда  муло?отда  бўламиз.

Бўлимда ?ўйидаги операциялар бажарилади:

ЭСТЕТИК  ХИРУРГИЯ

 • Блефаропластика-?ово?лар  пластикаси
 • Отопластика-?уло? пластикаси
 • Ринопластика-бурун пластикаси
 • Юз ва бўйин пластикаси

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

 • ?ово?, бурун, лаб ва ?уло? ту?ма аномалиялари
 • Юзнинг куйишдан кейинги деформацияси
 • Травмадан кейинги тери пластикаси
 • Чанди?, атерома, липома, гемангиома ва бош?аларни косметик олиш.
 • Жа?ларда  секвестронекроэктомия  операцияси.
 • Пастки жа? синганда интерфокал остеосинтез  килиш (леска, тантал сим, Киршнер  спицаси, Богданов  cпицаси ва бошкалар).
 • Пастки жа? дефектларида ва катта очик синишларда Рудько аппарати куйиш.
 • Юкори жа? синганда Адамс операцияси.
 • Ёно? суяги синганда Лимберг илмо?и  ёрдамида репозиция килиш.
 • Коллдуэл-Люка бўйича гайморотомия операцияси ва гаймор бўшли?и окма йўлини махаллий тўкима билан пластика ?илиш.
 • Жа? радикуляр  ва фолликуляр  кисталарни цистоэктомия  ?илиш.
 • Болаларда цистоэктомия операцияси.
 • Лимберг  бўйича  радикал уранопластика.
 • Фролова Л.Е. бўйича  уранопластика.
 • Миро-Лимберг-Обухова, Миро-Обухова-Лимберг-Знаменский бўйича юкори лаб бир  томонлама кемтиги операцияси.
 • Юкори лаб икки томонлама тўлик  кемтигида Миро-Хагедорна –Лимберг бўйича операцияси.
 • Буруннинг  иккиламчи  деформациясини Знаменский  методи  бўйича  йў?отиш.
 • Танглай  операциясидан  кейинги  дефектларни тилдан олинган  лоскут билан ёпиш.
 • Бутун  ?алинликдаги эркин ауто-тери  пластикаси.
 • Филатов банди билан бурун, кулок  дефектларини ёпиш.
 • Бўйин  чандикли  контрактураларида  учбурчакли  лахтаклар  ёрдамида пластика  килиш.
 • Юз гемиатрофиясида  Филатов  банди  ёрдамида контур  пластика  килиш.
 • Пастки жа? ости сўлак  безини  экстерпация  килиш.
 • Сўлак йўлларидаги  тошларни  олиш.
 • Пастки жа?  ва  бурун суяги синганда репозиция ?илиш.
 • Келлоид чанди?ларни олиш.
 • Бўйиннинг ту?ма  ўрта ва ён  киста  ва  о?ма яраларини олиш.