Функционал диагностика

Бўлим мудири олий тоифали врач-эндоскопист Сафаров ?олиб ?уломович.

“Функционал диагностика” бўлими 1978 йилда ташкил ?илинган.

Бўлим Эндоскопия, Нейрофизиология ва Электрокардиология кабинетларидан ташкил топган. Эндоскопия кабинетлари замонавий Pentax EPK i-5000 видеопроцессори, Pentax EG-2790i видеогастроскопи, Pentax EC-3890LK видеоколоноскопи. Fujinon EPX 2500 видеопроцессори, Fujinon EG-530FP видеогастроскопи, Fujinon EC-530FL видеоколоноскопи, Fujinon EB-530S видеобронхоскоплари (барчаси Японияда ишлаб чи?арилган) билан жи?озланган бўлиб, ?уйидаги диагностик текширувлар ва даволаш манипуляциялари ?илинади:

 • Эзофагогастродуоденоскопия
 • Трахеобронхоскопия
 • Колоноскопия
 • Катта дуоденал сўр?ичда эндоскопик операциялар- Ретроградпанкреатохолангиография (РПХГ), Эндоскопик папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), ўт йўлларидан тош олиш, ўт йўлларини стентлаш.
 • Ов?ат ?азм ?илиш тракти ва нафас йўлларидан полиплар ва шилли? ости ?осилаларини эндоскопик йўл билан олиб ташлаш.
 • Ов?ат ?азм ?илиш тракти ва нафас йўлларидан ёт жисмларини эндоскопик йўл билан олиш
 • Овоз бойламларидаги эндоскопик операциялар
 • ?изилўнгач ва трахея стриктураларини Бужлаш йўли билан очиш
 • Кардиоспазм касаллигини эндоскоп назорати остида кардиодилятация ?илиш
 • ?изилўнгач ўсмаларида реканализация ва стентлаш
 • ?изилўнгач варикоз веналари кенгайишида Эндоскопик склеротерапия ва ?изилўнгач веналарини эндоскопик бо?лаш
 • Хромоэндоскопия
 • Ош?озон ва 12 бармо?ли ичак яраларида ?он кетишини эндоскопик йўл билан тўхтатиш- Диатермокоагуляция, инъекцион методлар.

Нейрофизиология кабинетлари Англиянинг Medelec Oxsford Фирмасида ишлаб чи?арилган 19- каналли Электроэнцефалогроф аппарати, Россиянинг “Спектромед” фирмасида ишлаб чи?илган “Сономед-315” Эхо-энцефалогрофия аппарати,  “Нейро-ЭМГ-микро” электронейромиография аппарати, “Сономед-300”ультратовушли допплерография аппаратлари билан жи?озланган бўлиб, ЭхоЭГ, ЭЭГ, ЭНМГ, Ультратовушли допплерография текширувлари ўтказилади

Электрокардиография хонаси  EDAN SE-3A, COMEN CM 300, CONTEC ECG 300G Электрокардиография аппаратлари, KETTLER ERGOMETER E3 велоэргометр аппаратлари билан жи?озланган