Анестезиология, реанимация ва интенсив терапия

Бўлим 1-хирургия биносининг 1-?аватида жойлашган. Бўлим мудири вазифасида олий тоифали врач Олтиев Усмон Бебитович фаолият кўрсатмо?да.

Бўлим 8 та шифо ўриндан иборат бўлиб, бунда хирургик ва терапевтик йўналишдаги беморлар даволаниб келмо?да. Шунингдек 1-терапия биносида терапевтик йўналишдаги беморлар учун интенсив терапия хонаси бор.

 

Бўлимда жами 13 та врач малакали хизмат кўрсатиб келмо?да.

 

Бўлимда кўрсатилаётган хизмат турлари:

Бўлимда барча ривожланган мамлакатлардаги каби ?ўлланиладиган анестезия турлари, жумладан,

  • тотал вена ичи анестезияси;
  • мушак ичи анестезияси;
  • тотал вена ичи анестезияси миорелаксантларни ?ўллаш;
  • ор?а мия анестезияси;
  • унилатерал анестезия;
  • эпидурал анестезия;
  • регионар анестезия;
  • ингаляцион анестезия (галотан, изофлюран) ?ўлланилмо?да.

Бўлимда турли терапевтик профилдаги беморлар, жумладан, юрак-?он томир касалликлари (инфаркт миокард, хафа?он касаллиги 3-даражали, ўпка артерияси тромбоэмболияси), ?ар хил турдаги шоклар, нафас системаси касалликлари,  ош?озон-ичак, нерв системаси, ?он система касалликлари ва турли асоратлар билан о?риган беморлар даволаниб келмо?да.

Барча реаниматолог-анестезиолог врачларимиз Европа анестезиологлар жамияти (СEEA) билан узвий бо?ликликда бўлиб, шу жамиятнинг ў?ув курсларида ў?иб дипломлар билан та?дирланганлар. ?ар йили 2 марта чет эл ?амкасблар билан муло?отда бўлиб таржиба алмашяпти. Шунингдек, улар туман тиббиёт марказларига ў?ув амалий тренинг ўтказишади.