?абулхона

?абулхона бўлими иш фаолияти Ўзбекистон Республикаси Со?ли?ни Са?лаш Вазирлигининг 2002 йил 31 январдаги 40-сонли “ДМПларида тартиб интизомини мустахкамлаш, беморларга ўз ва?тида сифатли тиббий хизматни ташкил ?илиш, беморларни ёт?изиб даволашдаги тартибларига риоя ?илиш тў?рисида”ги буйру?и асосида ўз фаолиятини ташкил ?илган. Бўлим мудири олий тоифали пулмонолог ?ожиева Мунира Яхёевна.

2015 йил феврал ойида инвестиция дастури бўйича янги бинога иш фаолиятини бошлади.

Бухоро вилоят кўп тармо?ли тиббиёт маркази ?абулхона бўлими касалхонанинг асосий ёрдамчи бўлимларидан бири бўлиб ?исобланади. Бўлимда терапевтлар, жарро?, ?амширалар, навбатчиврачлар(беш мутахассислик бўйича), навбатчи ?амширалар, навбатчи бо?лов ?амширалар ва фельдшерлар, навбатчи лаборантлар фаолият юритади. Бўлимбеморларни рўйхатга олиш жойи (вестибюль), изолятор, муолажахонаси, кўрувхонаси, ювинишхонаси, бо?ловхонаси, та?лилхонаданм иборат.

Касаллар бўлимларга асосан масла?ат поликлиникаси ор?али ёт?изилади. Шошилинч ёрдамга мў?тож беморлар бўлим терапевти томонидан кўрилиб текширилади (электрокардиаграмма, УЗИ текшируви, ГФС, Рентген текшируви, ?он ва сийдик та?лиллари)  ва керакли ёрдам кўрсатилади. Ташхис ?ўйиш ?ийин бўлган беморларга керакли мутахассислар ча?ирилиб консилиум ўтказилади .

Шунингдек ю?умли касалликларга гумон ?илинган беморлар изоляторда текширилиб, эпидемиологик кўчирув бригадаси машинасида ю?умли касалликлар касалхонасига юборилади в яшаш жойи ?удудига ?араб ша?ар ёки вилоят санитар эпидемиологик назорат марказига хабар берилади. Ёт?изиладиган беморлар тиббий регистратор томонидан касаллик тарихи ёзилиб ёт?изилади.

Антропометрия хонасида тана ?арорати ўлчанади, бўйи о?ирлиги ўлчанади, тўли? ёки тўли?сиз санитар ишлов (ювинишхонасида) берилгандан сўнг бўлимларга элтиб ?ўйилади.

Мурожаат   ?илган беморларга ёрдам кўрсатиш учун муоложахонаси мавжуд. Унда шошилинч ёрдам учун керак бўладиган дорилар за?ираси, анафилактик шокка ?арши ишлатиладиган дори-дармонлар тайёрлаб ?ўйилган.

Шу ерда о?ир беморларга ва юрак ишемик касаллиги гумонсираган беморга терапевт  тавсиясига биноан электрокардиаграмма туширилади. Бўлим терапевти ва жарро?и томонидан кўриладиган беморларнинг асосий ?исми шошилинч тиббий ёрдам марказига ёки тавсия берилиб амбулатор шароитда даволанишга юборилади .

Бўлим жарро?и ва навбатчи жарро?лар томонидан бо?лов хонаси иши олиб борилади, унда операциядан кейинги беморларга бо?ламлар ?ўйилади, биринчи жарро?лик ишлови берилади.